Nieuwsbericht Hubrecht Instituut KNAW

Hubrecht-onderzoekers werven drie van vier Franse beurzen

27 mei 2014

Drie groepen van het Hubrecht Instituut van de KNAW krijgen steun voor hun onderzoek naar hartziekte, boezemfibrilleren en hartspierziekte. De groepen zijn door de Franse Leducq Fondation erkend als excellente speler in een transatlantische samenwerking op het vlak van cardiovasculair onderzoek. Het gaat om de onderzoeksgroepen van Eva van Rooij, Wouter de Laat en Hans Clevers.

Fondation Leducq

Fondation Leducq is een Franse non-profit gezondheidszorganisatie die cardiovasculaire zorg wil verbeteren door internationale netwerken te stimuleren. Via het ‘Transatlantic Networks of Excellence in Cardiovascular Research Program’ moedigt Leducq samenwerking tussen Amerikaanse en Europese onderzoeksgroepen aan. Per jaar worden slechts vier netwerken erkend. Het is dan ook bijzonder dat het Hubrecht Instituut deelneemt aan drie van deze vier netwerken.

Eva van Rooij: hartziekte

Eva van Rooij en collega’s doen onderzoek naar hartziekte, een ziekte die vanwege de vergrijzing steeds meer voorkomt. Behandelingen die het hart zouden kunnen helpen zichzelf te herstellen kunnen dan ook rekenen op veel belangstelling. 'Het hart heeft slechts een beperkte regeneratieve capaciteit', vertelt Van Rooij. 'In ons netwerk hebben wij aangetoond dat de fundamentele biologie van het hart therapeutische mogelijkheden verschaft om het hart te herstellen.'
Van Rooij gaat met de collega’s in het netwerk strategieën ontwikkelen om het hart te herstellen door herprogrammering van cellen in nieuwe hartspiercellen of door het stimuleren van hartspierceldeling en regeneratie. 'We hebben een team van onderzoekers samen gebracht met kennis van moleculaire biologie en de ontwikkeling van therapieën. We hopen dat we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor verschillende vormen van hartziekte.'

Wouter de Laat: boezemfibrilleren

Wouter de Laat richt zich op boezemfibrillleren, de meest voorkomende vorm van hartritmestoornissen. Ondanks de enorme sociaaleconomische impact, met meer dan 33 miljoen patiënten wereldwijd, is dat een slecht begrepen ziekte. Boezemfibrilleren heeft een sterke erfelijke component en recente grootschalige patiëntenstudies hebben een aantal genetische gebieden ontdekt die waarschijnlijk een rol spelen bij de ziekte.
'In dit project gaan Amerikaanse en Europese klinische en fundamentele onderzoeksgroepen samenwerken om te achterhalen hoe deze genen bijdragen aan boezemfibrillering', zegt De Laat. 'Uiteindelijk moet dat leiden tot verbeterde therapieën. Nieuwe technieken ontwikkeld binnen het Hubrecht Instituut en biotechbedrijf Cergentis om uiterst nauwkeurig de genetische samenstelling van patiënten-genen te koppelen aan hun activiteit, zullen een essentiële rol spelen in dit project.'

Hans Clevers: aritmogene cardiomyopatie

Een belangrijke oorzaak van hartproblemen bij jongeren is aritmogene cardiomyopatie. Dit is een erfelijk bepaalde ziekte waarvan de genetisch en moleculaire oorzaak grotendeels onbekend is en waarvoor geen medicijnen bestaan. Het Leducq-consortium waarvan de groep van Hans Clevers deel van uit maakt, bestaat uit een toonaangevende internationale groep wetenschappers en medici die zowel de oorzaak als ook mogelijke therapieën van AC zullen onderzoeken. Clevers: 'Wij gaan de verandering of vervanging van hartspiercellen door vetcellen en fibroblasten onderzoeken.'

Logo Hubrecht InstituutHet Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW met 19 onderzoeksgroepen en ongeveer 200 medewerkers. Het instituut is gevestigd in Utrecht en is centraal gelegen in het universiteitscentrum De Uithof. Het Hubrecht Instituut is geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en er bestaan nauwe banden met de Universiteit Utrecht, met name binnen de Onderzoekschool Cancer Genomics & Developmental Biology.