Huis van de Wetenschap in Madurodam

22 december 2010

(Gezamenlijk persbericht KNAW en Madurodam) Op woensdag 22 oktober 2008 om 16.30 uur onthult Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), samen met Tahita Ringers, de 17-jarige burgemeester van Madurodam, het Trippenhuis in Madurodam.

Het echte Trippenhuis, gebouwd in 1660, staat in Amsterdam. Sinds tweehonderd jaar zetelt de KNAW in dit 'Huis van de Wetenschap'. Op 22 oktober staat Madurodam ter gelegenheid hiervan in het teken van wetenschap.

Kinderen kunnen vanaf 15.00 uur in het Toverlab allerhande proefjes doen en ijskoude natuurkunde zien. Tijdens de interactieve Fusion Road Show kunnen de bezoekers alles leren over kernfusie als mogelijke oplossing voor het energieprobleem.

In het Toverlab kunnen kinderen ontdekken uit welke bestanddelen dagelijkse verzorgingsproducten als shampoo, haargel en tandpasta bestaan. Met labjas aan en veiligheidsbril op doen ze scheikundige proeven. Ze maken hun eigen producten en leren experimenten te doen.

Rino Physics voert de meer-dan-ijskoude natuurkundige roadshow Freezing Physics op. Met vloeibaar stikstof (met een temperatuur van 196 graden onder nul) laten studenten zien wat voor interessante natuurkundige verschijnselen er plaatsvinden bij zulke lage temperaturen. De demonstraties variëren van het invriezen van een elastiekje, dat zijn elasticiteit verliest, tot een live-demonstratie van supergeleiding inclusief zwevende magneet.

Fusie-energie en het ontwerpen van een fusiecentrale staat centraal in de Fusion Road Show. De interactieve show gebruikt drama en live demonstraties om het publiek bekend te maken met fusie-energie. De Road Show begint met een introductie van het energieprobleem. Vervolgens introduceert de presentator kernfusie als één van de mogelijke toekomstige energieopties, en legt het proces van kernfusie uit. Het publiek ontwerpt vervolgens zelf, met enige hulp, een fusiecentrale.

Het Toverlab en Rino Physics zijn doorlopend te bezoeken van 15.00 uur - 18.00 uur in de miniatuurstad. De Fusion Road Show wordt om 17.30 uur opgevoerd in de Madurozaal.

Meer informatie

U bent van harte welkom bij deze onthulling. Het officiële programma begint om 16.00 uur; het fotomoment is rond 16.30 uur.

Voor meer informatie over de KNAW en het Trippenhuis kunt u terecht bij Irene van Houten of Annemarie Zegers, afdeling Communicatie KNAW, telefoon 020 - 5510759/863 of 06 - 14191624, Peggy Scheepens, Madurodam, telefoon 070 - 4162422.

Over KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. De KNAW adviseert de regering over de wetenschap en bevordert de internationale wetenschappelijke samenwerking. De KNAW voert ook het beleid en het beheer van 19 onderzoeksinstituten in de geestes- en sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De KNAW heeft 1200 medewerkers en een budget van 130 miljoen euro.

Over het Trippenhuis

Tussen 1660 en 1662 bouwden de gebroeders Trip, wapenhandelaren, het dubbele Trippenhuis aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal. Verwanten van de familie Trip hielden het imposante huis tot aan het eind van de achttiende eeuw in hun bezit. Vanaf 1808 werd het de zetel van de voorloper van de latere Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. De leden vergaderden vanaf dat jaar in het Trippenhuis. Tot 1885 deelde het Instituut het pand met het Rijksmuseum en was de Nachtwacht er te zien.