Hulp bij uitloop onderzoekstrajecten

10 april 2020

VSNU, NFU, NWO, ZonMw, PNN en Postdoc.nl hebben op 8 april met volledige steun van de KNAW het document ‘Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen’ gepubliceerd.

De organisaties benadrukken dat universiteiten en andere onderzoeksorganisaties maatwerkoplossingen zoeken voor de knelpunten die onderzoekers ervaren. Onderdeel van de beoogde oplossingen is dat het verruimen van de mogelijkheden om contracten te verlengen. Inmiddels heeft een eerste overleg met het ministerie van SZW plaatsgevonden. 

Knelpunten die (jonge) onderzoekers ervaren

Door de COVID-19-crisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of  het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek en plaatst onderzoekers voor grote uitdagingen. In het bijzonder is er aandacht voor de gevolgen voor onderzoekers met tijdelijke contracten. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL werken VSNU, NFU, NWO en ZonMw1 aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren.