Iedereen Wetenschapper

17 juni 2016

Op een KNAW-symposium over Citizen science op 16 juni 2016 ging de site iedereenwetenschapper.nl on line. Het platform bundelt citizen-scienceprojecten waaraan Nederlanders kunnen deelnemen. Ook biedt de site onderzoekers informatie over citizen science en de mogelijkheid om via Iedereen Wetenschapper deelnemers te rekruteren.

De site is een uitbreiding van iedereenwetenschapper.be die al langer bestond met Nederlandse en Vlaamse projecten. Op dit moment staan er ruim 70 heel uiteenlopende projecten op de site: van de 'Ik heb last' app van het RIVM, de app voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kleur van de zee van het NIOZ, tot de online databank van de tolregisters van de scheepvaart door de Sont van de Rijksuniversiteit Groningen.

De instituten van de KNAW kennen een lange traditie van citizen science – het Meertens Instituut verzamelt bijvoorbeeld al sinds de jaren dertig gegevens over dialecten. Meer recent is het slaapregister van het Herseninstituut en de bodemdierendag van het NIOO.