Interview

'Ik heb liefde voor onderwijs, onderzoek en de kliniek. Hopelijk kan ik dit blijven combineren.'

15 februari 2021

Wat is de oorzaak van een herseninfarct? En hoe kunnen we deze oorzaken het best opsporen? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Valeria Guglielmi. Haar promotieonderzoek naar de oorzaken van een herseninfarct werd onder meer mogelijk gemaakt door de KNAW Van Leersum Beurs. In dit interview licht Valeria Guglielmi het belang van haar onderzoek toe.

'Het doel van ons onderzoek is het verbeteren van de opsporing van oorzaken van herseninfarcten. Dit is belangrijk om een patiënt optimaal te kunnen behandelen en om te voorkomen dat er nog een keer een herseninfarct optreedt.

Een herseninfarct ontstaat wanneer een bloedprop vast komt te zitten in een bloedvat in de hersenen. Het omringende weefsel krijgt geen zuurstof en voedingsstoffen meer en sterft daardoor af. Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten komt de bloedprop uit het hart.

Ons onderzoek richt zich specifiek op het volgende: Op het moment dat iemand een herseninfarct krijgt, ondergaat deze patiënt een CT-scan van hoofd tot en met hals, maar deze scan stopt normaal vlak voor het hart. Wij stellen voor om deze scan 15 cm door te trekken, zodat je op het acute moment ook het hele hart en de aortaboog meeneemt. Nu wordt het hart doorgaans pas dagen tot weken later met een echo bekeken. Dit is mogelijk te laat om de oorzaak te achterhalen, en vaak krijg je niet alles goed in beeld.'

Afbeelding door isontwerp.nl

Wat heeft de KNAW Van Leersum Beurs je opgeleverd?

‘Heel veel. Met de beurs ging ik op werkbezoek bij de Toronto Western Hospital. Hier heb ik zes maanden lang in relatieve rust kunnen werken. Het is ontzettend fijn om als onderzoeker even elders te zijn en je specifiek ergens op te focussen. In deze periode heb ik drie artikelen geschreven en veel data geanalyseerd, die de basis hebben gevormd van mijn proefschrift 'Mind the heart: Embolic sources of stroke along the heart-brain axis'. Op 22 januari jl. ben ik gepromoveerd.

In Toronto ontmoette ik toponderzoekers en experts op het gebied van behandeling van patiënten met een herseninfarct. Het is een plezier om te leren van mensen die zo gepassioneerd zijn. Ik heb ook inzicht gekregen in de beroertezorg in Canada en het zorgsysteem hier. Het zorgsysteem in Canada werkt anders, omdat de afstanden groter zijn dan bijvoorbeeld in Nederland en sommige mensen in zeer afgelegen gebieden wonen. Daarom maakt men in Canada al langer gebruik van ‘telemedicine’, waarbij patiënten op afstand met videogesprekken worden behandeld. Daarnaast zat ik in een zeer gespecialiseerd ziekenhuis, waarbij de beroerteneuroloog zich volledig richt op de zorg voor patiënten met een beroerte. Andere neurologen zagen ook enkel patiënten binnen hun eigen subspecialisme, terwijl je in Nederland als neuroloog doorgaans patiënten in de volle breedte van je vak ziet. Het is interessant om over de verschillen te leren. Verder is Canada een fantastisch mooi land. Ik heb enorm van de natuur genoten.’

En hoe nu verder? Hoe zie jij je toekomst?

‘In maart begint mijn opleiding tot neuroloog bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. Ik heb hier veel zin in! De afgelopen 3,5 jaar was ik vooral bezig met onderzoek en onderwijs. Nu kijk ik er naar uit om me bezig te houden met patiëntenzorg. De toekomst? Ik heb liefde voor onderwijs, onderzoek en de kliniek. Hopelijk kan ik dit blijven combineren. Het Amsterdam UMC is een plek die dit stimuleert. Het maakt me ontzettend blij dat ik hier als neuroloog in opleiding verder mag bouwen op de banden die ik heb opgebouwd.’

Over de KNAW Van Leersum Beurs

De KNAW Van Leersum Beurs is bedoeld voor jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie. De Beurs stelt hen in staat om een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland te verrichten of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling te brengen.