Indienen van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda gaat van start

31 maart 2015

In de Wetenschapsvisie 2025 werd de Nationale Wetenschapsagenda aangekondigd. De agenda is bedoeld om op de middellange termijn richting te geven aan wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De agenda moet verbindingen leggen tussen bestaande agenda’s, zoals het Nederlandse topsectorenbeleid en het Europese programma Horizon2020. Om te beginnen wordt iedereen in Nederland de mogelijkheid geboden vragen ‘aan de wetenschap’ te stellen. Dat kan vanaf vandaag op www.wetenschapsagenda.nl  

Nationale Wetenschapsagenda

logo nationale wetenschapsagendaIn de Nationale Wetenschapsagenda komen onderzoeksthema’s waar de Nederlandse wetenschap zich in zich in de komende jaren door kan laten inspireren. De agenda wordt in november gepresenteerd. 

Iedereen doet mee

De voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda, Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, roepen iedereen op om vragen in te dienen. De vragen kunnen tot 1 mei worden ingediend. Na 1 mei gaan jury’s de vragen selecteren. Ze bekijken of de ingediende vragen uitdagend en kansrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, en of ze niet al eerder beantwoord zijn. De KNAW regisseert het juryproces.

Kenniscoalitie

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW en minister Kamp  van EZ hebben de zogenaamde Kenniscoalitie de opdracht gegeven om de Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Deze Kenniscoalitie bestaat uit KNAW, NWO, de VSNU, de Vereniging Hogescholen, TO2 en VNO-NCW/MKB Nederland.