Indonesië- en Caribencollectie van KITLV-KNAW naar Universiteit Leiden

30 juni 2014

De KNAW draagt het beheer van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) per 1 juli 2014 over aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).  De overeenkomsten daartoe werden vandaag getekend door de KNAW, Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch eigenaar van de collectie.  Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW, nauw samenwerkend met de Universiteit Leiden.

De overdracht naar de Universiteit Leiden garandeert de best denkbare faciliteiten voor beheer en ontsluiting van de wetenschappelijk waardevolle collectie van het KITLV-KNAW. Deze bestaat uit circa een miljoen - merendeels postkoloniale - boeken en bijzondere collecties, waaronder 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s, en voorts kaarten, prenten en unieke archieven uit Indonesië, Suriname en de Antillen.

Gevoegd bij de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen, rijke collecties van de UBL, beschikt de Universiteit Leiden daarmee over een wereldwijd unieke verzameling over Indonesië en de Cariben. Het samenbrengen van de omvangrijke gedigitaliseerde bronnen van de drie bibliotheken biedt onderzoekers en docenten wereldwijd enorme mogelijkheden en biedt kansen voor nieuwe technieken op gebied van e-humanities, en daarmee voor nieuwe wetenschappelijke vraagstellingen. Ongeveer de helft van de collectiemedewerkers van het KITLV-KNAW maakt de overstap naar de UBL.

De Universiteit Leiden neemt op 1 juli ook de KITLV- vestiging in Jakarta over, waar op grote schaal papieren en digitale informatie over het moderne Indonesië wordt verzameld en ontsloten. KITLV-Jakarta verhuist deze zomer naar het Nederlandse ambassadeterrein in Jakarta.

Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en blijft deelnemen aan het vernieuwingsprogramma van geesteswetenschappelijke instituten van de Akademie. In Leiden zal het instituut een rol spelen bij de verdere uitbouw van de Universiteit Leiden als zwaartepunt voor onderzoek en onderwijs op het gebied van Zuidoost -Azië en de Cariben. Met het aantrekken van talentvolle promovendi zullen de KNAW en de Universiteit Leiden gezamenlijk investeren in versterking van de KITLV-onderzoeksgroep.