Persbericht NIOO-KNAW

Internationale commissie beoordeelt NIOO-KNAW als topinstituut

19 juli 2018

Driemaal het hoogste cijfer, dat is het zeer positieve oordeel over het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) van een onafhankelijke internationale commissie onderzoekers. De volledige resultaten van het belangrijke, zesjaarlijkse assessment zijn zonet gepubliceerd. NIOO-directeur Louise Vet reageert verheugd: 'De commissie erkent niet alleen onze wetenschappelijke kracht, maar ook die van onze kennisoverdracht naar al die maatschappelijke partijen die daar belang bij hebben.'

Als sterke punten van het NIOO roemt de commissie het waardevolle fundamentele onderzoek, de moderne onderzoeksfaciliteiten, de netwerkfunctie binnen de nationale en internationale ecologie, de inspirerende sfeer voor jonge onderzoekers en het uitdragen van de ecologische kennis naar de maatschappij. Onder dat fundamentele onderzoek vallen ook bijzondere langetermijn-projecten – tot wel meer dan 100 jaar looptijd – rondom vogels, klimaatverandering en biodiversiteit.

De onderzoekscommissie spreekt van een 'duidelijke toegevoegde waarde' van het NIOO voor het wetenschappelijke landschap, nationaal en internationaal. Verder moedigt de commissie 'de focus op fundamenteel onderzoek aan, als centraal onderdeel van het unieke karakter van het instituut.' Deze aanbeveling wordt breed gedeeld door moederorganisatie de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de vaste wetenschappelijke adviescommissie van het NIOO.

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het NIOO.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het NIOO doet ecologisch onderzoek in de zee, op het land en in het zoete water. Daarbij onderzoekt het hoe levende wezens met elkaar en met hun omgeving omgaan. Voor het stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid in natuur en maatschappij maakt het NIOO gebruik van een wereldwijd netwerk van wetenschappers, beleidsmakers, natuurbeheerders en andere stakeholders.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW) is gevestigd in Wageningen (Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen).


Logo NIOO