Internationale experts prijzen Centraalbureau voor Schimmelcultures

21 december 2010

In juni van dit jaar bezocht een internationale evaluatiecommissie het Centraalbureau voor Schimmelcultures. De commissie gaf het instituut het predicaat 'excellent'. Onlangs heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waartoe het CBS behoort, zijn standpunt over het evaluatierapport bepaald.

Het bestuur beschouwt de uitkomst als een krachtige bevestiging van het beleid zoals dat sinds de vorige evaluatie in 2002 door het CBS wordt gevoerd.

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) scoorde op alle punten van het Standaard Evaluatie Protocol 'zeer goed' tot 'excellent', haar totaaloordeel was 'excellent'. De evaluatiecommissie spreekt de verwachting uit dat het CBS zijn internationale positie in de voorste linies van het wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit van schimmels zal kunnen handhaven. Daarbij wijst zij nadrukkelijk op de kwaliteit van zowel de infrastructuur als het personeel van het CBS en prijst het "dynamisch leiderschap" van directeur Pedro Crous.

Het bestuur van de KNAW is ingenomen met de beoordeling van het CBS en onderstreept de cruciale bijdrage van management en staf van het CBS aan de positieve ontwikkeling. Anders dan de evaluatiecommissie is het bestuur van de KNAW van mening dat het CBS niet zelf moet investeren in een opleidingsprogramma, omdat dit bij uitstek een taak van de universiteiten is. Voor de opleiding van jonge onderzoekers moet het CBS wel blijven samenwerken met universiteiten, maar de primaire focus van het instituut blijft wetenschappelijk onderzoek. Ook kennisoverdracht is een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking met universiteiten. Waar de evaluatiecommissie stelt dat de thema's gezondheid en landbouw kansen bieden, evenals de samenwerking met innovatieve bedrijven, is het bestuur het volmondig met haar eens. Dat geldt ook voor de constatering dat een ruime blik en flexibele opstelling nodig zijn bij het werven van nieuw onderzoekstalent, waarbij speciale aandacht nodig is voor het werven van vrouwelijke onderzoekers.

De evaluatiecommissie bestond uit:
Prof. dr. Eric Smets - Universiteit Leiden (voorzitter)
Prof. dr. Dominik Begerow - Ruhr-Universität Bochum, Duitsland
Dr. Paul Dyer - University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk
Prof. Dr. David Geiser - Pennsylvania University, Verenigde Staten
Dr. Wietse de Boer - Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW (secretaris)

Over het CBS
Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, houdt een wereldberoemde collectie levende schimmels, gisten en bacteriën in stand. De onderzoeksprogramma's van het CBS zijn primair gericht op de taxonomie en de evolutie van schimmels evenals op de functionele aspecten van biologie en ecologie van schimmels. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van moleculaire methoden evenals van genomics. Bij het instituut werken circa 70 mensen, waaronder 20 onderzoekers. Het CBS is gevestigd in Utrecht.

Over de KNAW
Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling.