Jochem de Bresser wint de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor wiskunde

9 oktober 2017

Jochem de Bresser heeft op 9 oktober 2017 de Christiaan Huygensprijs ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2013 promoveerde. ‘Het proefschrift over verwachtingen en doelstellingen rond pensioenen is wetenschappelijk en maatschappelijk van zeer grote waarde', aldus juryvoorzitter Jan Kiviet.

Minister Bussemaker van OCW overhandigde De Bresser de prijs voor het onderzoek waarop hij in 2013 promoveerde aan het Center for Economic Research aan Tilburg University. ‘Het proefschrift is wetenschappelijk en maatschappelijk van zeer grote waarde. Het is heel goed geschreven; de studies hebben al de nodige impact gehad en zullen dat ook in de nabije toekomst zeker nog hebben’, aldus juryvoorzitter Jan Kiviet. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg.

Jochem de Bresser

Jochem de Bresser (26 februari 1986, Utrecht) promoveerde op 19 december 2013 aan het Center for Economic Research, Universiteit van Tilburg, op het proefschrift Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement. Promotores waren Arthur van Soest en Frederic Vermeulen. De Bresser is Universitair docent bij het departement Econometrie & Operations Research aan Tilburg University, dezelfde universiteit waar hij in 2010 cum laude afstudeerde in economie. Aan de Roosevelt Academy van de Universiteit Utrecht behaalde hij daarvoor (summa cum laude) een BA liberal arts and sciences.

Eervolle vermeldingen

  • Geert Mesters voor zijn dissertatie: Essays on Nonlinear Panel Time Series Models (16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam) (pdf). Mesters ontwikkelde een simulatiemethode voor het schatten van grote aantallen parameters in multivariate dynamische modellen. Het inzicht dat simulatiemethoden effectief zijn bij het schatten van een hoogdimensionale vector van parameters en van latente dynamische factoren wordt breed erkend als een belangrijke bijdrage aan de econometrische literatuur.
  • Rogier Quaedvlieg voor zijn dissertatie: Risk and Uncertainty (13 mei 2016, Universiteit van Maastricht) (pdf). Quaedvliegs proefschrift houdt zich bezig met meten en voorspellen van onzekerheid in financiële markten. Hij ontwikkelde onder meer modellen om beter gediversifieerde portfolio’s te vormen, (rente)risico’s beter in te dekken en de algemene staat van de economie te meten.

De jury

De jury wordt ieder jaar samengesteld door de KNAW uit haar leden. Voorzitter was Jan Kiviet, hoogleraar econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. De overige leden waren Eric van Damme, hoogleraar micro-economie aan Tilburg University en Peter Leeflang, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.

Ondersteuning

In het jaar van toekenning worden organisatie en prijsuitreiking actief ondersteund door een organisatie die nauw betrokken is bij het betreffende wetenschapsgebied. Dit jaar is dat Aegon. Naast Aegon maken Shell en ESA/ESTEC het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.