Jury KNAW Onderwijsprijs verrast door hoge kwaliteit profielwerkstukken

28 mei 2009

Voor de eerste KNAW Onderwijsprijs ontving de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) maar liefst 460 inzendingen van circa 180 scholen. Uit dit overweldigende aanbod heeft een jury van topwetenschappers nu de twaalf beste vwo-profielwerkstukken van Nederland geselecteerd, drie per profiel.

De juryleden waren unaniem onder de indruk van de hoge kwaliteit en diversiteit van de inzendingen. Dit stemt optimistisch over het nieuwe potentieel aan wetenschappelijk talent dat volgend jaar instroomt in het hoger onderwijs.

De feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs aan alle winnende leerlingen, docenten en scholen vindt plaats op maandagmiddag 15 juni in het Trippenhuis van de KNAW, in aanwezigheid van minister Plasterk van OCW.

De KNAW Onderwijsprijs is bestemd voor de twaalf beste vwo-profielwerkstukken van Nederland: werkstukken die blijk geven van creativiteit, een dimensie van eigen onderzoek en oorspronkelijk denkwerk.

De winnende profielwerkstukken op een rij.

De winnende leerlingen, 21 in totaal, ontvangen een jaar collegegeld aan universiteit of hogeschool en een KNAW-oorkonde. Omdat de beste resultaten ontstaan als er sprake is van chemie tussen geïnteresseerde leerling, een stimulerend schoolklimaat en een inspirerende docent, beloont de KNAW Onderwijsprijs niet alleen de winnende leerlingen. Voor de begeleidende docenten is er een gezamenlijke culturele reis en een beeldje van kunstenares Anneke Dammers. De scholen ontvangen een plaquette en kunnen Akademieleden te gast krijgen.

De KNAW lanceerde de KNAW Onderwijsprijs in 2008 ter gelegenheid van haar tweehonderdjarig bestaan. Met deze nieuwe jaarlijkse prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken wil de KNAW de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs op elk niveau legt immers de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.
Zo'n kwart van alle vwo-scholen stuurden een of meer profielwerkstukken in: ruim 460 in totaal. Met deze overweldigende respons is de KNAW Onderwijsprijs in het eerste bestaansjaar al een van de grootste onderwijsprijzen van Nederland.

De KNAW Onderwijsprijs is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de HBO-raad, de Nederlandse reisbranche (ANVR en TUI Nederland), Teleac/NOT en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor meer informatie over de winnende profielwerkstukken, de jurysamenstelling en het programma op 15 juni zie de website van de KNAW Onderwijsprijs. Vanaf 8 juni zijn de winnende werkstukken hier digitaal in te zien.

Winnaars KNAW Onderwijsprijs 2008/2009

Profiel Cultuur en Maatschappij

 • Miraculum Naturae, ideeën over de voortplanting in de Oudheid en de Gouden Eeuw
  Danique van Vliet en Maria Wester - Murmellius Gymnasium, Alkmaar - docent dhr. L. van den Berge
  Een van de grootste wonderen in de natuur is het ontstaan van nieuw leven. In dit werkstuk worden theorieën over voortplanting vergeleken uit de Griekse Oudheid, van Hippocrates en Aristoteles, en uit de Gouden Eeuw.
 • De kindertekening in beeld
  Sophie Schijf - Gymnasium Felisenum,Velsen - docent mevr. L. den Dekker
  Onderzocht is hoe kindertekeningen tot stand komen, waarom kinderen tekenen, of er een link is tussen historische creaties en hedendaagse kindertekeningen en naar wat wij verstaan onder de tekenontwikkeling van het kind.
 • De filosofie achter Walt Disney
  Anne Bode en Renske Poelma - Revius Lyceum,Doorn - docent dhr. M. van Tricht
  Vijf Disneyfilms zijn bestudeerd om te onderzoeken welke filosofische theorieën terugkomen en of er één algemene filosofie achter Disney is te ontdekken.

Profiel Maatschappij en Economie

 • De aanleg van Maasvlakte 2: een prestigeproject of een besluit met toekomstvisie?
  Richard van den Ende - Insula College, Dordrecht - docent dhr. H. Vermeulen
  Op 1 september 2008 is begonnen met de aanleg van Maasvlakte 2. Onderzocht is in hoeverre het verstandig is om het huidige havengebied met zo'n 1000 hectare uit te breiden. Zowel economische en politieke als historische, culturele en ecologische aspecten zijn in de analyse meegenomen.
 • Girl Talk, voorlichting over loverboys, voor meiden
  Laura Liebregt en Milou Manie - Stedelijk Gymnasium, Nijmegen - docent dhr. N. Hoendervanger
  Analyse van de problematiek rond loverboys. Hoe opereren ze, is er een bepaald type meisje gevoeliger voor aandacht van loverboys en vooral: op welke adequate wijze is het onderwerp bespreekbaar te maken voor docenten en meisjes? Resultaat van het werkstuk is onder meer een voorlichtingsboekje voor docenten.
 • The Founding Fathers: Ideology versus Modern Day America
  Bob van der Meij en Jim Hoijer - RSG Slingerbos, Harderwijk - docent mevr. S. de Boer
  De Verenigde Staten van Amerika hebben invloedrijke gebeurtenissen gekend in de 240 jaar van hun bestaan. Bob en Jim onderzoeken in hoeverre de ideologie van de Founding Fathers, de oprichters van Amerika, in die tijd overeind is gebleven, op het gebied van politiek, economie en religie.

Profiel Natuur en Gezondheid

 • De aanwezigheid van bacteriën in berkenbomen die zijn aangetast door de bruinrotschimmel Piptoporus betulinus
  Corine Rewinkel en Jorien van der Wal - Marnix College, Ede - docent mevr. A. van Montfort
  Onderzoek naar de interactie tussen houtafbrekende schimmels en bacteriën.
 • Klimaatonderzoek met behulp van schelpen
  Pim Kaskes en Elaine Fleur - St. Michael College, Zaandam - docent dhr. J. Kauw
  Onderzoek met behulp van schelpen naar klimaatverandering en klimaatontwikkeling in het Noordpoolgebied.
 • Interactie tussen waterkwaliteit, laagveen en slootkantvegetatie: exploratio
  Jaco Slingerland en Anthonie Stip - Wartburg College, locatie Guido de Bres, Rotterdam - docent dhr. A. Hartog
  Onderzoek naar de wisselwerking tussen oppervlaktewaterkwaliteit en slootkantvegetatie.

Profiel Natuur en Techniek

 • Aantrekkelijkheid in een potje, Feromonen als het zesde zintuig
  Thor Rydin-Jarvinen - Cartesius Lyceum, Amsterdam - docent mevr. R. Kraakman-van der Zwet
  Onderzoek naar de werking van humane feromonen vanuit scheikunde, biologie en psychologie. In drie verschillende experimenten is onderzocht in hoeverre een commercieel verkrijgbare feromonenspray het gedrag van vrouwen beïnvloedt.
 • Magneettrein
  Kasper de Kock en Timmy Cheung - SG Cambium, Zaltbommel - docent dhr. J.F.M. Claassen
  Doel van dit onderzoek was het ontwerpen en bouwen van een rijdende magneettrein met de op de scholengemeenschap beschikbare middelen. Stap voor stap hebben de leerlingen de trein gebouwd, die het uiteindelijk ook echt deed.
 • Stofexplosies
  Robbie Rens en Daan Westerveld - Fons Vitae Lyceum, Amsterdam - docent dhr. W. van der Hoef
  Onderzoek naar het ontstaan van stofexplosies, met als doel te ontdekken hoe dergelijke explosies te voorkomen zijn.