Kennis- en Innovatiefoto 2012 verschenen

13 april 2012

Deze week is de tweede Kennis- en Innovatiefoto verschenen, die laat zien in hoeverre Nederland zijn ambitie om bij de top 5 van kennislanden te horen waar kan maken. De 'foto' laat aan de hand van zestig indicatoren zien op welke vlakken Nederland daarin vooruitgang boekt.

Met de Nederlandse publieke onderzoeksinvesteringen staat het er slecht voor, onderwijs en ondernemerschap scoren dit jaar beter. Volgens Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de KIA-coalitie waar ook de KNAW deel van uitmaakt, is Nederland  met maatregelen als het versterken van de topsectoren op de goede weg. Wel maakt hij  zich nog steeds zorgen over het niveau van de Nederlandse investeringen in scholing, kennisontwikkeling en innovatie.