Kennis, kunde, beleidskeuzes

26 maart 2020

Hoe zorgen ministeries ervoor dat ze over de kennis beschikken die nodig is om geïnformeerd beleid te kunnen maken? Naar die vraag deed het Ratheneau Instituut het afgelopen jaar onderzoek. De conclusies uit dit onderzoek zijn verschenen in bijgaand rapport: Kennis, kunde, beleidskeuzes.

In dit rapport (pdf) laat het Ratheneau Instituut zien hoe ministeries de omgang met kennis in de praktijk organiseren en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. Conclusie: voor het maken van goed geïnformeerd beleid zijn vaardigheden nodig waarin ministeries meer zouden moeten investeren.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).