Kenniscoalitie: continuïteit investeringen in onderzoek en innovatie essentieel

26 juni 2013

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijsorganisaties doen een dringend beroep op het kabinet om niet verder te bezuinigen op onderzoek en innovatie. De oproep is ondertekend door de voorzitters van NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland.

In hun gezamenlijke verklaring stellen de ondertekenaars: 'Bezuinigen op onderzoek en innovatie is funest voor het (toekomstig) verdienvermogen van onze economie en leidt tot uitholling van onze excellente kennisinfrastructuur. Nederland moet de ambitie behouden en realiseren om tot de top van de kenniseconomieën van de wereld te behoren.'

Bedrijfsleven en kennisinstellingen roepen het kabinet bovendien op om zo snel mogelijk het voorbeeld van Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen - landen die juist nu extra investeren in kennis.