Kenniscoalitie: Extra geld voor onderzoek noodzakelijk

24 juni 2014

Willen we in de toekomst onze welvaart en economie in Nederland handhaven dan zijn extra investeringen in onderzoek en innovatie van de overheid noodzakelijk. Momenteel schieten de investeringen daarvoor ernstig tekort. Deze oproep staat in een brandbrief die vandaag door de kenniscoalitie naar de ministers Henk Kamp (EZ), Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW) is gestuurd.

De coalitie, bestaande uit KNAW, TNO, VSNU, TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO en de Vereniging Hogescholen, geven de ministers en staatssecretaris drie cruciale boodschappen mee voor hun aangekondigde visie op het wetenschapsbestel.

  1. Ontwikkel een nationale wetenschapsagenda waarbij wetenschappelijke, economische en maatschappelijke uitdagingen worden verbonden.
  2. Hou de kwaliteit van het onderzoek in de volle breedte hoog (hoogvlakte) en zet in op verdere zwaartevorming en profilering (pieken).
  3. Investeer! Willen we als Nederland vasthouden aan de ambitie om tot de top 5 van de meest competitieve kenniseconomieën van de wereld te behoren, dan is extra investeren noodzakelijk.

icon_downl_generiek.gif

Brandbrief van de kenniscoalitie

De wetenschapsvisie van de ministers en de staatssecretaris wordt begin september verwacht.