Kennispartijen bepleiten andermaal belang wetenschappelijk onderzoek bij Tweede Kamer

18 november 2013

In een brief aan de Tweede Kamer breekt de 'kenniscoalitie' andermaal een lans voor het belang van investeren in onderzoek en innovatie. De kenniscoalitie bestaat uit werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en uit kennis- en onderwijsorganisaties KNAW, NWO, TO2 (TNO, ECN, Deltares, MARIN en NLR), de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

De brief is verstuurd aan de Vaste commissies voor Economische Zaken en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dezer dagen met de bewindslieden over deze onderwerpen spreken. De kennispartijen adviseren het kabinet het kennisinvesteringsniveau van bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen en extra te investeren in onderzoek en innovatie. Verder vragen zij nogmaals aandacht voor hun eerdere advies aan het kabinet:

  • blijven investeren in een brede en excellente kennisbasis met voldoende ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek; 
  • doorzetten van het topsectorenbeleid dat zich er op richt om de kennissector, de overheid en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden;
  • optimaal inspelen op het EU programma Horizon2020 voor een stevige positionering en deelname van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven.