Persbericht NIOO-KNAW

Klimaatverandering kan blauwalgen giftiger maken

18 maart 2022

Bepaalde blauwalgen zijn giftig. Door een veranderend klimaat kunnen dat er meer worden. Maar wat die giftigheid bepaalt, weten we nog niet goed. Dedmer van de Waal van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wil dat nu met een aanzienlijke Europese beurs van 2 miljoen euro ontdekken.

'Blauwalguitbraken nemen toe in aantal en omvang door teveel voedingsstoffen in het milieu,' zegt NIOO-onderzoeker en blauwalgexpert Dedmer van de Waal. 'Klimaatverandering zal dit naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder versterken.' Toch weten we nog weinig van het ‘hoe’ rond de giftigheid van deze oude levensvormen in het water. Een combinatie van effecten op verschillende ecologische schalen bepaalt de giftigheid: van het ophopen van blauwalgen-biomassa in het water, via het overheersen van giftige soorten of genotypes, tot de hoeveelheid gif in een cel.

European Research Council

Op 17 maart 2022 reikte de European Research Council (ERC) de zogenaamde Consolidator-grants uit in 24 Europese landen om grote wetenschappelijke vragen te ‘tackelen’. BLOOMTOX van Van de Waal is een van de bijna 30 winnende Nederlandse projecten.

Met 313 beurzen in totaal is 12 procent van de mid-career-onderzoekers uitverkoren uit 2652 aanvragen. Zij gaan nu ‘pionieren’ om doorbraken op wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken te behalen. En, zoals de ERC het stelt, om ons te helpen bij nu nog onvoorspelbare toekomstige uitdagingen.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het NIOO doet ecologisch onderzoek in de zee, op het land en in het zoete water. Daarbij onderzoekt het hoe levende wezens met elkaar en met hun omgeving omgaan. Voor het stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid in natuur en maatschappij maakt het NIOO gebruik van een wereldwijd netwerk van wetenschappers, beleidsmakers, natuurbeheerders en andere stakeholders.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW) is gevestigd in Wageningen (Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen).

 

Logo NIOO