KNAW adviseert over onderzoeksgegevens in de wetenschap

10 november 2011

De KNAW gaat bekijken hoe onderzoekers uit verschillende disciplines omgaan met onderzoeksgegevens, en wat daaraan eventueel verbeterd kan worden. Aanleiding is de discussie die hierover recentelijk is ontstaan. De commissie onderzoeksgegevens in de wetenschap wordt voorgezeten door KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt.

De commissie heeft als taak om:

  • de  in verschillende wetenschapsgebieden bestaande praktijken op het gebied van gegevensverzameling en -verspreiding in kaart te brengen
  • na te gaan op welke manier onderzoekers en hun werkgevers er voor zorgen dat normen op het gebied van wetenschappelijke integriteit worden nageleefd
  • te adviseren hoe, met name jonge, onderzoekers er toe gebracht kunnen worden om wetenschappelijk integer om te gaan met onderzoeksgegevens.

De KNAW zal in het najaar van 2012 een rapport uitbrengen.

Documenten, bijeenkomsten en links over het thema wetenschappelijke integriteit vindt u op de KNAW-website.