KNAW beklemtoont belang van academische vrijheid in Turkije

28 juli 2016

De KNAW onderschrijft de zorg die ALLEA, de Europese Federatie van wetenschapsacademies, heeft uitgesproken over de vergaande maatregelen van de Turkse regering als reactie op de coup die onder meer de wereld van academisch onderwijs en onderzoek treffen. Met de VSNU stelt de KNAW zich tevens achter de verklaring van de EUA, waarin Europese universiteiten zich uitspreken tegen de acties gericht op Turkse universiteiten en hun medewerkers.

In het afgelopen jaar heeft de KNAW al eerder haar zorgen geuit over de beknotting van academische vrijheid in Turkije, onder meer naar aanleiding van de toegenomen invloed van de regering op benoeming van leden van de Turkse Academie van Wetenschappen en arrestaties van individuele wetenschappers die beschuldigd werden van ‘terroristische activiteiten’. (zie rechterkolom op de pagina Actueel)

Voor de KNAW staan de principes van academische vrijheid en vrije internationale wetenschappelijke uitwisseling voorop. Wetenschappers en studenten moeten ongehinderd kunnen samenwerken en reizen in het kader van internationale activiteiten. Zo luidt ook de verklaring Science is Global, een gezamenlijk manifest van de Europese wetenschapsacademies uit 24 landen die op 25 juli werd uitgebracht door de Engelse Royal Society.