KNAW-podium voor discussie over Wetenschapsvisie

25 november 2014

De KNAW heeft op 25 november een online podium gelanceerd voor discussie over de wetenschapsvisie van het kabinet. De site https://podium.knaw.nl biedt onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten een centrale plek voor een open, constructieve discussie over de uitgangspunten en de gevolgen van de kabinetsplannen.

Het kabinet stuurde op 25 november zijn visie op wetenschap naar de Tweede Kamer. De visie bevat een aantal concrete acties die moeten zorgen dat de Nederlandse wetenschap over tien jaar nog steeds floreert. Opvallende elementen zijn de alomvattende Nationale Wetenschapsagenda, het instellen van een permanente commissie voor grote wetenschappelijke infrastructuren en een nieuwe structuur voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO.

Over de site

Op https://podium.knaw.nl kunnen wetenschappers van gedachten wisselen over de wetenschapsvisie van het kabinet. De site is opgebouwd aan de hand van de thema’s uit de Visie Wetenschap. Per thema worden onderzoekers uitgenodigd hun mening te formuleren en te reageren op de meningen van anderen. Wat vinden onderzoekers van de aangekondigde maatregelen, wat ontbreekt volgens hen en wat willen ze verder nog kwijt over het wetenschapsbeleid?

Meer informatie

Hugo van Bergen, hoofd Communicatie KNAW, hugo.van.bergen@knaw.nl, 06 2159 9939