KNAW doet aanbevelingen voor een duurzame relatie tussen levenswetenschappen en wiskunde

21 juni 2009

De levenswetenschappen worden steeds kwantitatiever. In de biowetenschappen was tot voor kort een voornamelijk beschrijvende aanpak gebruikelijk, maar tegenwoordig zien we daar steeds meer verklarende en zelfs voorspellende methodes.

 Dat vraagt om nauwere samenwerking tussen levenswetenschappen en wiskunde. De KNAW geeft in de verkenning Biomathematics. A vision for success een aantal handreikingen om het vakgebied biowiskunde vorm en inhoud te geven. De successen van de levenswetenschappen - in het rapport gaat het om biologie, geneeskunde, landbouwwetenschappen en farmacologie - worden sterker dan voorheen afhankelijk van een adequate voeding vanuit de wiskunde. De biowiskunde ontwikkelt wiskundige modellen, statistische methoden en technieken die toepasbaar zijn bij concrete problemen uit de levenswetenschappen, en kan zo helpen bij de juiste interpretatie van onderzoeksresultaten, en bij de opzet van experimenten.

Om een duurzame relatie tussen biowetenschappen en wiskunde te bevorderen doet het rapport een aantal aanbevelingen, voor onder meer:

  • het stimuleren van (interdisciplinair) onderzoek: een prioriteitenprogramma biowiskunde zou moeten uitmonden in een platform voor alles wat er in de biowiskunde gebeurt
  • financiering van 'white projects', dat zijn projecten die niet binnen een programma vallen maar afkomstig zijn van ervaren onderzoekers
  • onderwijs: er moeten samenhangende curricula komen op BSc, MSc en PhD-niveau
  • samenwerking tussen en binnen universiteiten, spin-offbedrijven en industrie

De commissie biowiskunde werd voorgezeten door Sjoerd Verduyn Lunel, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit Leiden; secretaris was Mathisca de Gunst, hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit. De verkenning Biomathematics, a vision for success is gratis te bestellen of te downloaden.