KNAW gaat adviseren over de Neerlandistiek

25 februari 2019

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht) aan het werk. Het advies zal rond de zomer 2019 verschijnen.

De universitaire studie Nederlandse taal en cultuur heeft te maken met teruglopende studentaantallen: gedurende de laatste vijf jaar zijn die met zo’n 30 procent gedaald. Dat kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding.

De minister heeft de Akademie gevraagd om een analyse te geven van de situatie bij de opleiding Nederlands, en om oplossingen aan te dragen voor het vergroten van het aantal studenten dat een wetenschappelijke opleiding Nederlands volgt of een opleiding die daar raakvlakken mee heeft, zodat het aantal Neerlandici toeneemt.

De Akademie zal het advies opstellen in samenspraak met andere gremia die zich met deze problematiek bezighouden zoals de Raad voor de Neerlandistiek en het Nationaal Platform voor de Talen.

Commissie

  • Prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING en Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Prof. dr. Petra Hendriks, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. Lotte Jensen, Radboud Universiteit
  • Dr. Helmer Helmers, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. dr. Yra van Dijk, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Els Stronks, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut en Radboud Universiteit
  • Dr. Sander Bax, Tilburg University
  • Dr. Max van Duijn, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Ted Sanders, Universiteit Utrecht