12 miljoen voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen

1 juli 2014

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, waaronder vier KNAW-instituten, ontvangt een NWO-subsidie van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur.

Doel daarvan is het aan elkaar koppelen en digitaal doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. Zo wordt het mogelijk grote, discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering.

Roadmap

Hoofdaanvrager voor CLARIAH is Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW). Daarnaast zijn ook het Meertens Instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Data Archiving and Networked Services (DANS) van de KNAW betrokken bij het project. De KNAW- instituten worden grotendeels verantwoordelijk voor het bouwen en het onderhouden van deze digitale infrastructuur en spelen een belangrijke rol in het borgen van de continuïteit. CLARIAH is een van de zes projecten van de zogenaamde Roadmap die NWO op 1 juli aanbiedt aan Staatssecretaris Dekker van OCW.

Digital Humanities

CLARIAH levert de infrastructuur voor de paradigmaverschuiving die binnen de geesteswetenschappen plaatsvindt. Digital Humanities wordt door veel onderzoekers als de belangrijkste ontwikkeling in het vak gezien, maar tot nu toe was het niet goed mogelijk om de toenemende hoeveelheid digitale data uit de afzonderlijke vakgebieden in samenhang te zien.

Hoofdaanvrager Lex Heerma van Voss, directeur Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis-KNAW: ‘Digitale bestanden moeten verzameld, bewerkt en opgeslagen worden. Dat is een forse investering. Wij willen dat deze voor onderzoekers uit verschillende disciplines rendeert. Dankzij CLARIAH zullen historici, taalkundigen en media-onderzoekers gemakkelijker met dezelfde data kunnen werken. Dit levert voor de onderzoekers andere gezichtspunten op en dat kan tot geheel nieuwe inzichten leiden.’

Krachtenbundeling

De potentiële maatschappelijke impact van CLARIAH is groot en ook het bedrijfsleven toont interesse in het onderzoek dat door CLARIAH mogelijk wordt gemaakt. Waar informatici goed zijn in het maken van algoritmes, zijn geesteswetenschappers sterk in de interpretatie van menselijke boodschappen. Krachtenbundeling is de volgende grote uitdaging in de informatietechnologie.

CLARIAH staat voor Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities. CLARIAH levert de Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren CLARIN en DARIAH.

Drie deelgebieden vervullen een voortrekkersrol in CLARIAH:

  • Sociaal economische geschiedenis: Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW)
  • Taalkunde: Meertens Instituut (KNAW), Vrije Universiteit en Universiteit van Nijmegen
  • Mediastudies: Universiteit van Amsterdam en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) is betrokken bij CLARIAH met het oog op de duurzame opslag van de data in de infrastructuur. Naast de genoemde instellingen zal een groot aantal andere onderzoekers en instellingen uit de Geesteswetenschappen bij CLARIAH betrokken worden.

Voor toelichting op het project zie de mini-video of kijk op clariah.nl.

icon_banner_youtube_bruin.gif