KNAW krijgt een Akademie van Kunsten

22 november 2013

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat volgend jaar van start met een Akademie van Kunsten. De Akademie zal een plek zijn waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. Binnen de Akademie van Kunsten gaan zij in discussie over de functie van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap.

Met openbare bijeenkomsten zal de Akademie van Kunsten zich ook richten op het brede publiek. In Nederland ontbreekt tot dusver zo’n platform voor individuele kunstenaars. De KNAW neemt het initiatief voor een Akademie van Kunsten mede op verzoek van minister Bussemaker van OCW. De Akademie wordt opgericht voor een periode van in ieder geval 3,5 jaar.

De banden van de KNAW met de kunsten zijn al oud: in de negentiende eeuw maakten kunstenaars en wetenschappers er decennialang samen deel van uit. In bijvoorbeeld België, Engeland en de Verenigde Staten is dat nog steeds het geval. In die landen blijkt dat een Akademie van Kunsten een duidelijke meerwaarde heeft voor zowel kunstenaars als wetenschappers en voor het inhoudelijke debat over de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving. Tussen het werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. Ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid zijn cruciaal. De Akademie van Kunsten wil die kwaliteiten expliciet maken en een bijdrage leveren aan het herstel van de band tussen wetenschap en kunst.

Kunstenaars uit alle disciplines worden als lid gekozen op basis van hun artistieke verdiensten. Voor het lidmaatschap komen kunstenaars in aanmerking uit de letteren, beeldende kunst, vormgeving en architectuur, film, muziek en podiumkunsten in de brede zin van het woord. Criteria bij de selectie zijn dat de kunstenaar zich artistiek heeft onderscheiden, in staat is dwarsverbanden te leggen tussen kunst, wetenschap en maatschappij, andere kunstenaars kan inspireren en bereid is een bijdrage te leveren aan de nieuwe Akademie. In het eerste jaar benoemt de KNAW twintig leden en dat aantal groeit in de jaren daarna tot vijftig. Leden worden voorgedragen door de publieke cultuurfondsen en door leden van de KNAW, de selectie wordt gedaan door een commissie van leden van de KNAW op basis van referenties van deskundigen.

Ook in het vervolg zal de KNAW met de cultuurfondsen nauw en regelmatig afstemmen hoe de Akademie van Kunsten zich ontwikkelt en hoe deze zich verhoudt tot het programma van de fondsen om de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke sectoren te stimuleren en te versterken.

Over de KNAW

De KNAW is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor zeventien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren.

 

Banner Akademie van Kunsten hoog