KNAW Merianprijs voor Caribisch archeologe Corinne Hofman

19 september 2013

Corinne Hofman, Leids hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied ontvangt op 21 november de KNAW Merianprijs 2013 voor vrouwen in de wetenschap. Met haar onderzoek wil ze het verhaal over de kolonisatie van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.

De KNAW Merianprijs 2013 is toegekend aan prof. dr. Corinne Hofman (54), hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden. Onder haar leiding is de Caribbean Research Group uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest succesvolle onderzoeksgroep op dit terrein. Sinds september 2013 is professor Hofman tevens decaan van de Leidse Faculteit der Archeologie.

De KNAW Merianprijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, wordt vanaf 2009 eens per twee jaar uitgereikt aan een excellente, vrouwelijke wetenschapper die anderen kan inspireren tot een wetenschappelijke loopbaan. Toekenning vindt afwisselend plaats aan een vrouwelijke onderzoeker in de alfa- of gammawetenschappen (2013) of de bètawetenschappen.

De wijze waarop Corinne Hofman haar eigen vakgebied heeft opgebouwd en internationaal prominent op de kaart heeft gezet is een indrukwekkende prestatie’, zo schrijft de jury in haar rapport. ‘Haar gezaghebbende en innovatieve wetenschappelijke werk maakt haar tot een inspirerend rolmodel. Daarnaast zet zij talentvolle vrouwen actief aan om wetenschappelijke posities te verwerven.’

Over de laureate

Met haar onderzoek toont Corinne Hofman aan dat het Caribisch gebied al duizenden jaren voor de komst van Columbus een eigen geschiedenis kende. Een geschiedenis die zich bij gebrek aan geschreven bronnen uitsluitend laat reconstrueren aan de hand van archeologische vondsten. Hofman startte in de jaren tachtig met opgravingen op Saba, maar verrichte sindsdien veldwerk in vrijwel het hele Caribische gebied. Dit gevoed door de gedachte dat er tussen de verschillende eilanden en delen van het vasteland een netwerk bestond waarin mensen zich verplaatsten en ideeën en goederen werden uitgewisseld. Zij werkt samen met onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines voor isotopen en DNA-analyse, netwerktheorie, geschiedenis en etnografie.


Naast een subsidie uit de NWO Open Competitie ontving professor Hofman recent een ESF HERA subsidie en de prestigieuze ERC Synergy Grant. Dit stelt haar in staat dit najaar samen met drie andere onderzoeksgroepen uit Nederland, Duitsland en België een groot multidisciplinair onderzoek te starten naar de eerste culturele ontmoetingen tussen de westerse kolonisatoren en de Nieuwe Wereld, vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Met haar onderzoek wil Corinne Hofman bijdragen aan het historisch besef en het zelfbewustzijn van de huidige bevolking van het Caribisch gebied. Reden om onder meer regelmatig schoolklassen uit te nodigen bij de opgravingssites.
De KNAW Merianprijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. Corinne Hofman zal het volledige bedrag aanwenden om jonge, veelbelovende vrouwelijke onderzoeksters uit het Caribisch gebied in de gelegenheid te stellen te promoveren binnen haar projecten.

 

Over SNS REAAL FondsSNSreaal fonds logo

SNS REAAL Fonds maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het Fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. En wetenschaps- en educatieprojecten die met deze gebieden samenhangen. Zo biedt het Fonds aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. In 2012 steunde SNS REAAL Fonds met € 14 miljoen 459 initiatieven.

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling.

Voor de redactie:
Voor meer informatie en interviewaanvragen kunt u terecht bij
Eva Wolf, 020 620 3354, e-mail of
Marja van der Putten 020 551 0858/06 1315 0837,
e-mail

Foto's van Corinne Hofman zijn beschikbaar.