Veni-beurzen voor KNAW-onderzoekers

16 juli 2019

Vijf onderzoekers van de KNAW hebben een Veni-beurs gekregen voor hun onderzoek. Barbara Tomotani is werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, Kasia Mika bij het KITLV, Amélie Freal bij het Nederlands Herseninstituut, Mioara Zoutewelle-Terovan bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en Jochem Bernink bij het Hubrecht Instituut.

Dankzij de Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder ontwikkelen. Een Veni-beurs bedraagt maximaal 250.000 euro.

Nederlands Instituut voor Ecologie

Barbara Tomotani - Een klok voor de stad, een klok voor het bos

Dieren gebruiken biologische klokken om hun ritmes aan te passen aan hun omgeving, maar die klokken tikken niet bij elk individu even snel. Dit project bestudeert klokken van vogels uit de stad en het bos om te begrijpen hoe de klok kan evolueren, en welk effect urbanisatie heeft op klokken.

KITLV

Kasia Mika -  Plastipelagos: de verbeelding van afval en een toekomst zonder plastic vanuit de Caraïben

Plastipelagos onderzoekt hoe Caraïbische culturen nieuwe inzichten geven in de omgang met plastic afval in onze wereld. Ik wend me tot literatuur en visuele kunst om deze vragen te beantwoorden: Wat is de rol van kunst wanneer plastic overal aanwezig is? Welke toekomsten zijn denkbaar middenin het afval?

Nederlands Herseninstituut

Amélie Freal - Axonale signaalverwerking

In onze hersenen communiceren de meeste cellen door middel van elektrische impulsen die zich continue aanpassen aan de veranderingen in onze omgeving. Onderzoekers zullen nieuwe genetische technieken gebruiken om op moleculaire schaal de elektrische impulsen te visualiseren en te onderzoeken hoe deze aanpassingen werken.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Mioara Zoutewelle-Terovan - Het leven na gezinsvervangende zorg

Het aantal kinderen dat buiten het ouderlijk huis verblijft stijgt jaarlijks, maar we weten weinig over hoe het hen vergaat als ze volwassen zijn. Deze studie onderzoekt hoe gezinsvorming, werk en criminaliteit in de volwassenheid samenhangt met hun geschiedenis in gezinsvervangende zorg alsmede de hulpbronnen waar ze op kunnen terugvallen.

Hubrecht Instituut

Jochem Bernink - Astma aanvegen met borstelcellen

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen. Toch is het vooral de cellaag die de luchtwegwand bekleden die in eerste instantie in aanraking komt met ingeademde allergenen. Hier zal worden onderzocht hoe een subtype van die cellaag, borstelcellen genaamd, reageren op allergenen en hoe ze vervolgens het afweersysteem prikkelen. 

Veni

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid.

Vernieuwingsimpuls

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.