KNAW positief over investering 400 miljoen in onderzoek en innovatie

17 oktober 2017

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een stap in de goede richting voor broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls. Nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid krijgen hiermee meer armslag om zowel nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.

Het regeerakkoord bevat belangrijke voornemens voor investeringen in onderzoek en innovatie. José van Dijck, president van de KNAW: 'De investering van 200 miljoen voor fundamenteel onderzoek is een goed begin. Daarmee kunnen we de basis van de wetenschap gaan verstevigen, en ook jonge onderzoekers meer vastigheid in hun carrières bieden.'

'We zijn ook blij met de erkenning van de Nationale Wetenschapsagenda waarin wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij elkaar op tal van onderzoeksthema’s vinden', vindt Van Dijck. 'We hopen natuurlijk op een vliegwieleffect.'