KNAW positief over uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek

9 maart 2018

De KNAW is tevreden met de manier waarop de extra investeringen in onderzoek uit het regeerakkoord nader uitgewerkt zijn in de brief die minister Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De extra middelen zijn een goede stap in de richting van het versterken van het wetenschappelijk onderzoek, zodat Nederland zijn positie internationaal kan bestendigen.

Dit geldt zowel voor het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek als voor het thematisch onderzoek dat gekoppeld is aan de Nationale Wetenschapsagenda.

Door deze verruiming van middelen krijgen de universiteiten ruimte om de basis te versterken. De aandacht voor samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partijen biedt mogelijkheden voor onderzoekers om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De investeringen gericht op grootschalige onderzoeksfaciliteiten sluiten aan bij de Agenda over gedroomde onderzoeksfaciliteiten die de KNAW in 2016 heeft gepresenteerd. Verbetering van de digitale infrastructuur vormde daarin een belangrijk thema.