KNAW waarborgt voortbestaan van 'Digital Library' bij het Huygens Instituut

4 februari 2009

De directie van de KNAW heeft besloten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de technisch ingewikkelde migratie van de Digital Library van de KNAW naar het momenteel in oprichting verkerende Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC) van het Huygens Instituut.

De Digital Library werd indertijd opgericht door de inmiddels opgeheven KNAW-uitgeverij Edita, om een aantal oude publicaties van de KNAW digitaal toegankelijk te maken. Daartoe behoren onder meer de vanaf 1898 uitgegeven Engelstalige Proceedings van de KNAW, de in de diverse Jaarboeken gepubliceerde Nederlandstalige Levensberichten, en enkele andere geschriften uit de geschiedenis van de KNAW. Binnen het DWC, dat de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap in brede zin moet ontsluiten, vormt de Digital Library een belangrijke toevoeging. Tevens wordt hiermee het onderhoud en de voltooiing van de Digital Library in de toekomst gewaarborgd.

Een eerste versie van het DWC zal in mei van dit jaar worden gepresenteerd. Digital Library.