KNAW wil helderheid brengen in klimaatdiscussie

10 februari 2010

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) constateert dat er van verschillende kanten een beroep op haar wordt gedaan om een leidende rol te spelen in de discussie over de kwaliteit van het klimaatonderzoek.

De KNAW onderschrijft het belang van een kritische analyse van het IPCC-rapport. De samenleving heeft in een debat over een zo belangrijk onderwerp recht op betrouwbare informatie en maximale transparantie. De wetenschap heeft daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid, óók waar het gaat om toezicht op de kwaliteit van het onderzoek en van de procedures.

De KNAW benadrukt het belang van zorgvuldigheid, kwaliteit en integriteit in de wetenschapsbeoefening. Het is cruciaal dat in de klimaatdiscussie de balans wordt hersteld door vast te stellen wat de wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden zijn en wat het wetenschappelijke gewicht is van hetgeen als bewijs wordt aangedragen. De KNAW ziet het als haar logische taak zich in te zetten voor helderheid in deze discussie.

Om tot deze helderheid te komen, zal de KNAW spoedig topwetenschappers uit de voor de klimaatdiscussie belangrijkste disciplines bijeenbrengen. Doel van de bijeenkomst is vast te stellen waarover consensus bestaat en waar verder wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Voor meer informatie

Irene van Houten, Afdeling Communicatie KNAW, telefoon 020 5510 733 of 06 1137 5909