Koning bezoekt Nederlands Herseninstituut

30 maart 2015

Zijne Majesteit de Koning bracht vrijdag 27 maart 2015 een werkbezoek aan het Nederlands Herseninstituut van de KNAW, waar fundamenteel onderzoek naar de werking van ons brein wordt gedaan. De koning is beschermheer van de KNAW.

Programma

Het werkbezoek door Zijne Majesteit de Koning bestond uit drie elementen. Allereerst presenteerden successievelijk Pieter Roelfsema, Christian Keysers, Helmut Kessels en Cathrin Canto hun onderzoek. Na een rondleiding door het instituut volgde een gesprek met onderzoekers over drie thema’s: slaaponderzoek; herstel van schade aan het zenuwstelsel en 'deep brain stimulation'.

Over het Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut verricht fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek, met speciale aandacht voor de hersenen en het visuele systeem. Het onderzoek heeft een tweeledig doel. Het richt zich allereerst op het begrijpen van de werking van de hersenmechanismen. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om fysieke en psychische aandoeningen als blindheid, epilepsie, multiple sclerose, parkinson, alzheimer, schizofrenie, depressie en autisme beter te kunnen behandelen.

460 150327 bezoek koning herseninstituutZijne Majesteit de Koning bekijkt materiaal van de Nederlandse Hersenbank
Foto: Milette Raats