Persbericht ICIN

Lancering Netherlands Heart Institute

6 januari 2016

Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN), tot 1 januari 2016 een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gaat zelfstandig verder onder de naam Netherlands Heart Institute. In de overgangsfase ondersteunt de KNAW het instituut  financieel en inhoudelijk. Het Netherlands Heart Institute werkt onder de auspiciën van de afdelingen cardiologie van alle acht universitaire medische ziekenhuizen in Nederland.

Missie

Het Netherlands Heart Institute stelt zich ten doel het excellente cardiovasculaire onderzoek in Nederland verder te versterken. 

Samenwerking

Het Netherlands Heart Institute gaat de samenwerking met de Hartstichting versterken. Daarnaast werkt het nieuwe instituut samen met voor de hand liggende partners als de beroepsvereniging van cardiologen NVVC en het onderzoeksplatform van niet-academische ziekenhuizen WCN. Gezien het grote belang van technologische ontwikkelingen voor het cardiovasculaire veld wordt ook samenwerking gezocht met de technische universiteiten. Pieter Doevendans, wetenschappelijk hoofd van het nieuwe Netherlands Heart Institute: 'Wij zijn ervan overtuigd dat verregaande samenwerking met nieuwe partners tot een krachtenbundeling zal leiden in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Uiteindelijk is de patiënt de winnaar: snellere herkenning van ziekte en een betere behandeling zorgen voor een langer en gezonder leven.'

Over het Netherlands Heart Institute

Het Netherlands Heart Institute start met bijna zestig medewerkers, waarvan 90% wetenschappelijk en medisch personeel, en een basisbegroting van €4,5 miljoen.

Het instituut krijgt drie pijlers:

  • Samen met de Hartstichting initiëren en stimuleren van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en versterken van de nationale wetenschappelijke samenwerking.
  • Talentvolle, jonge onderzoekers coachen en de gelegenheid geven om nationaal en internationaal ervaring op te doen.
  • Internationale samenwerking om Europese en Amerikaanse kennis en subsidies naar Nederland te brengen.

Het Netherlands Heart Institute is gevestigd in Utrecht.