Leiden en Amsterdam samen in hersenonderzoek

23 september 2010

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Spinozacentrum voor Neuroimaging van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaan hun kennis op het gebied van hersenonderzoek bundelen. Het gaat vooral om de zeer hoogwaardige 7 Tesla MRI-scanners, die nieuwe ontwikkelingen in het hersenonderzoek mogelijk maken.

De beide partijen ondertekenden vandaag een samenwerkingsverband.

Prof. Andrew Webb, directeur van het C.J. Gorter Center voor Hoogveld MRI (LUMC), benadrukt de snelle vooruitgang in beeldkwaliteit van deze MRI-scanners met een zeer sterk magneetveld. 'Bij de installatie in 2007 was het nog onduidelijk hoe goed de beelden zouden worden, maar al snel bleek dat door de nieuwe scans onze manier van denken over de hersenen voorgoed gaat veranderen.' De samenwerking met de partijen achter het Spinozacentrum voor Neuroimaging van de KNAW moet antwoorden opleveren op fundamentele vragen over het functioneren van onze hersenen, met behulp van de nieuwste technieken. 'Denk bijvoorbeeld aan de communicatie tussen de verschillende lagen grijze stof in de hersenen, die de basis vormt van onze informatieverwerking.' Het Spinozacentrum van de KNAW is zelf het resultaat van krachtenbundeling. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen NIN-KNAW, UvA, VU, AMC en VUmc, met steun van de gemeente Amsterdam. Directeur Onderzoek Prof. Theo Mulder van de KNAW acht het ontstaan van dergelijke kennisknooppunten van groot belang voor de profilering van het Nederlandse onderzoek.

In 2007 is in het LUMC de eerste 7 Tesla MRI-scanner van de Benelux in gebruik genomen. Het team van MR-fysici uit het LUMC heeft in de afgelopen drie jaar door technische ontwikkelingen de beeldkwaliteit van deze uitzonderlijk sterke MRI-scanner sterk verbeterd, waardoor nieuwe mogelijkheden voor hersenonderzoek zijn ontstaan. Momenteel kunnen onderzoekers bijvoorbeeld de gelaagdheid van de hersencortex en zeer kleine hersenvaatjes afbeelden. In het kader van medisch onderzoek worden op het LUMC sinds korte tijd ook patiënten gescand op het 7 Tesla systeem en de resultaten van dat onderzoek zijn veelbelovend. De grote vooruitgang in kwaliteit heeft tevens geleid tot landelijke interesse in het toepassen van 7 Tesla MRI-scanners voor hersenonderzoek.

Ook het Spinozacentrum voor Neuroimaging in Amsterdam zal een 7 Tesla MRI-scanner aanschaffen. Het centrum richt zich in brede zin op de relatie tussen hersenen en gedrag. Theo Mulder: 'Denk bijvoorbeeld aan vragen over herstelprocessen na letsel, cognitieve processen bij leren en beslissen, en vraagstukken rond visuele waarneming.' Het LUMC zal zijn MR-fysische expertise ter beschikking stellen, zodat in het Spinozacentrum voor Neuroimaging de nieuwste analysetechnieken gebruikt kunnen worden. Daartoe krijgen de MR-fysici van het Spinozacentrum een deelaanstelling in het C.J. Gorter Center van het LUMC. Wetenschappers van het Gorter Instituut op hun beurt worden betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam, zodat de samenwerking maximaal meerwaarde zal bieden.