Leo van Wissen nieuwe directeur NIDI-KNAW

28 juni 2010

Per 1 november wordt prof. dr. Leo van Wissen directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). In deze hoedanigheid volgt hij prof. dr. ir. Frans Willekens op.

Leo van WissenNederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) verricht onderzoek naar bevolkingsvraagstukken, met de nadruk op maatschappelijk relevante ontwikkelingen en problemen. Met zijn onderzoek draagt het instituut bij aan de beschrijving, analyse, verklaring en voorspelling van demografische trends in verleden, heden en toekomst. Kenmerkend voor het NIDI-onderzoek is de interdisciplinaire aanpak en internationale oriëntatie.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.