Loket en Leidraad Kennisveiligheid

31 januari 2022

Het is essentieel dat de Nederlandse kennisinstellingen veilig samenwerken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. Met het nieuwe loket Kennisveiligheid van de Rijksoverheid gaat het kabinet iedereen die op een kennisinstelling werkt of studeert daarbij helpen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde vandaag dit nieuwe adviesloket namens het kabinet.

Naast het adviesloket werd vandaag ook de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd. Dit document is door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld samen met de Rijksoverheid opgesteld om handvatten en antwoorden te bieden bij vragen over kennisveiligheid bij internationale wetenschappelijke samenwerking.

De KNAW houdt zich al jaren bezig met het onderwerp en dacht ook mee over deze Leidraad. Leidraad en Loket Kennisveiligheid zijn bedoeld om onderzoekers, maar vooral ook bestuurders, handvatten te geven voor veilige internationale samenwerking. Dat betekent ook zich bewust zijn van de risico’s en van de middelen om zich daartegen te beschermen en er mee om te gaan. Uitgangspunt blijft dat internationale samenwerking wenselijk is, ook voor de internationale verhoudingen, en noodzakelijk voor de wetenschap. Dat geldt ook voor samenwerking met landen als China. Ook met het oog op de waarde van academische vrijheid is ons uitgangspunt: samenwerken waar het kan, reguleren waar de veiligheid dat vereist.

De Leidraad en andere informatie is te vinden op www.loketkennisveiligheid.nl