Manifest bedrijven en kennisinstellingen: versterking kenniseconomie vraagt scherpere keuzes

11 augustus 2010

(Gezamenlijk persbericht van VNO-NCW, MKB Nederland, KNAW, NWO, TNO en VSNU) Nederland moet scherper kiezen voor onderzoek op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk relevante gebieden (focus) en zorgen dat dit onderzoek ook voldoende schaal heeft om er toe te doen (massa). Dat vergt naast heldere keuzes voor een lange periode veel meer samenhang in financieringsstromen.

Dat stellen VNO-NCW, MKB Nederland, KNAW, NWO, TNO en VSNU in een vandaag gepubliceerd manifest.

De partners bepleiten de ontwikkeling van een nationale, langjarige strategische onderzoeksagenda; de instelling van een kennis- en innovatieraad; en een stevige bundeling en sterke vereenvoudiging van financieringstromen en arrangementen. Op die manier kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen strategische keuzes maken en kan Nederland zijn kenniseconomie effectief versterken. Dat is volgens de partners een absolute voorwaarde om te gaan behoren tot de internationale top vijf van kenniseconomieën.

Voor meer informatie

  • Aly Oldersma, Vereniging van Universiteiten (VSNU), 06 1472 4703
  • Roelf van der Kooij, VNO-NCW, 06 5128 4588
  • Hugo van Bergen, KNAW, 06 2159 9939
  • NWO Persvoorlichting (ook buiten kantooruren), 070 344 0729
  • Harold IJskes, TNO, 06 2438 3123