March for Science

28 maart 2017

Op zaterdag 22 april 2017, van 12.00 uur tot 16.00 uur, vindt op het Museumplein in Amsterdam de Nederlandse editie plaats van de March for Science.

De KNAW draagt dit initiatief een warm hart toe, maar zal zich er niet formeel aan verbinden. Omdat het adviseren van de regering vanuit een onafhankelijke positie een kerntaak is van de KNAW, houdt zij afstand tot alle politiek getinte initiatieven, hoe sympathiek deze ook zijn.  

Omdat de KNAW desondanks het belang van de vrijheid van wetenschapsbeoefening wil onderstrepen, is ervoor gekozen de March for Science wel moreel te steunen. Die steun blijkt uit de aanwezigheid van de president en de vicepresident op 22 april. Ook zal de KNAW haar achterban wijzen op het initiatief.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse initiatiefnemers van March for Science. Voor informatie over het wereldomspannende initiatief, zie de internationale website.