Persbericht NIOD-KNAW

Meer duidelijkheid, geen nieuwe conclusies rondom de val van de enclave Srebrenica juli 1995

18 november 2016

Uit bronnenstudie van het NIOD-KNAW blijkt dat sinds 2002 weliswaar nieuw materiaal over de gebeurtenissen rondom de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 beschikbaar is gekomen, maar dat dit geen feiten bevat die leiden tot nieuwe of andere conclusies over het verlenen van luchtsteun en het bestaan van voorkennis.

Luchtsteun

Uit de onderzochte bronnen, in opdracht van het kabinet, blijkt dat er geen bewijzen of aanwijzingen zijn voor het bestaan van voor Nederland geheime internationale politieke besluitvorming over het al dan niet verlenen van luchtsteun aan UNPROFOR. Wel was er na de gijzelingsacties in mei 1995 sprake van een grotere terughoudendheid bij de inzet van het luchtwapen, maar de mogelijkheid daartoe bleef bij uiterste noodzaak openstaan.

Lees het volledige bericht op de website van het NIOD-KNAW.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is uniek als wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijkertijd sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De expertise van het NIOD ligt bij de verspreiding van kennis over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en genocide. Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD een inhoudelijk sterke en intensieve dienstverlening. Zowel professionals als particulieren kunnen bij het NIOD terecht voor informatie of het raadplegen van de uitgebreide collectie. Het NIOD is een instituut van de KNAW.

Logo NIOD