Persbericht Kennis en Innovatie Agenda

Meer excelleren noodzakelijk voor de concurrentiepositie op de wereldmarkt

3 februari 2014

De derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een kennissamenleving zien die, in vergelijking met de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang heeft geboekt. Waar de vorige zogeheten KIA-Foto 2012 een aantal stappen in de goede richting liet zien, heeft Nederland zich niet substantieel verder ontwikkeld in het halen van de gewenste toppositie in 2020.

Ons land heeft wel veel werk verzet en op deelgebieden is vooruitgang geboekt. Zo zijn publieke en private investeringen enigszins toegenomen in onderwijs en onderzoek, is het aantal bèta-studenten gestegen en zijn er meer excellentietrajecten in het onderwijs gekomen. Dit heeft zich niet vertaald in een brede stijging van de internationale positie als kennis- en innovatieland, met name doordat andere landen ook verbeterd zijn.

Brede coalitie

De KIA-Agenda geeft sinds 2010 aan wat nodig is om in de top van kennissamenlevingen te komen. De agenda is ambitieus maar kan bogen op de steun van een brede coalitie van bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben zij in 2010 doelen gesteld op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen. De KIA-Foto meet iedere twee jaar de stand van zaken.

Top 5-positie

Op 3 februari 2014 heeft KIA-voorzitter Wiebe Draijer de KIA-Foto 2014 aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) overhandigd. Wiebe Draijer: 'De KIA-coalitiepartners blijven streven om in de top 5-positie van kennislanden toe te treden. Er is aantoonbare vooruitgang op veel terreinen, maar de internationale ontwikkelingen gaan door en in de globale open economie moet Nederland eenvoudigweg harder aanpakken om de concurrentie bij te houden en de uiteindelijke ambitie te bereiken.'

Meer informatie

Lees het volledig persbericht op de website van de Kennis en Innovatie Agenda.