Meertens Instituut lanceert complete Nederlandse Familienamenbank online

2 december 2009

Het Meertens Instituut van de KNAW heeft op woensdag 2 december de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd.

Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als basis diende voor de voorganger van de Nederlandse Familienamenbank. De NFB is een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut en de Universiteit Utrecht.

Bij ongeveer 100.000 familienamen is aanvullende informatie te vinden, zoals een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen. Ook zijn er genealogische links opgenomen en verbindingen met naamsvarianten en webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten. Voor veel familienamen is er een directe verbinding gelegd met de catalogus van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Tussen 1947 en 2007 nam de bevolking van Nederland van 9,5 tot 16 miljoen toe en van veel namen is het aantal naamdragers navenant gegroeid. Maar er zijn ook familienamen die in aantal meer dan verdubbeld zijn en er zijn namen die in aantal zijn afgenomen of zelfs zijn verdwenen. En er zijn heel veel nieuwe familienamen van immigranten bijgekomen.

Bekijk de Nederlandse Familienamenbank op de website van het Meertens Instituut.