Meimaand jurymaand voor de Nationale Wetenschapsagenda

30 april 2015

In de maand april kon iedereen in het land, individu of instituut, vragen stellen aan 'de wetenschap'. Dat heeft een kleine twaalfduizend vragen opgeleverd. De KNAW gaat in de maand mei aan de slag met de selectie van de vragen. Daarmee wordt een volgende stap gezet op weg naar de Nationale Wetenschapsagenda.

Jurering

Vanaf mei 2015 gaan vijf jury’s, samengesteld door de organisaties in de Kenniscoalitie, aan de slag met het beoordelen van (clusters van) vragen. De KNAW coördineert dit juryproces. Elke jury wordt voorgezeten door een KNAW-lid, met een lid van De Jonge Akademie als covoorzitter. Een valide vraag voldoet aan drie criteria:

  • Is de vraag ‘onderzoekbaar’ binnen tien jaar?
  • Is de vraag uitdagend en grensverleggend?
  • Bevat de de vraag een kans voor een onderzoeksterrein waar Nederland al sterk is of inspireert hij tot een veelbelovende nieuwe onderzoeksrichting?

Clustering

Alle vragen worden in clusters ingedeeld, zowel aan de hand van veelvuldig voorkomende onderwerpen als op basis van thema’s uit bestaande wetenschapsagenda’s (Horizon 2020, Topsectorenbeleid).

Jury's

Elke jury bestrijkt een breed onderzoeksterrein: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, technische wetenschappen en levenswetenschappen. In de maand mei maken de jury's hun selecties.

Vervolg

  • De geselecteerde (clusters) vragen worden opnieuw ingedeeld: breed maatschappelijk, uitgesproken economisch of algemeen wetenschappelijk. 
  • De jury's rapporteren op 5 juni aan de stuurgroep Nationale Wetenschapsagenda.
  • Op 16, 17 en 18 juni vinden conferenties plaats waar over de vragen wordt gediscussieerd. De resultaten van deze conferenties vormen de basis voor de Nationale Wetenschapsagenda. 
  • De stuurgroep maakt uiteindelijk een definitieve selectie. Eind november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.