Persbericht Rathenau Instituut

Melanie Peters nieuwe directeur Rathenau Instituut

15 oktober 2014

Melanie Peters wordt met ingang van 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Zij is nu nog directeur van Studium Generale Utrecht. In die hoedanigheid speelt zij een centrale rol in het debat over de waarde van wetenschap en de maatschappelijke aspecten van nieuwe technologie. Daarnaast vervult ze diverse andere (neven)functies op het grensvlak van wetenschap, beleid en samenleving. Melanie Peters volgt Jan Staman op die met pensioen gaat.

Melanie PetersMelanie Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationale politieke en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, Londen). Zij werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Melanie Peters vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut
Rathenau Instituut
Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie