Mieke Zaanen benoemd tot algemeen directeur KNAW

18 november 2014

Het bestuur van de KNAW benoemt Mieke Zaanen tot algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In die hoedanigheid volgt ze Hans Chang op en vormt ze samen met Theo Mulder, directeur Instituten, de KNAW-directie. Mieke Zaanen, nu secretaris van de Universiteit van Amsterdam, start op 1 februari. 

Mieke Zaanen Over Mieke Zaanen

Mieke Zaanen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Haar loopbaan voltrok zich goeddeels aan diezelfde universiteit. Ze was successievelijk directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; bestuurscoördinator en, sinds 2007, secretaris van de universiteit. Mieke Zaanen is bestuurslid van tal van organisaties, waaronder het Duitsland Instituut Amsterdam, Spui 25, de Amsterdamse Academische Club en de Stichting Documentair Theater.

Hans Chang

Hans Chang blijft tot 1 juli 2015 aan de KNAW verbonden om enkele grote projecten af te ronden en om mede vorm te geven aan de inbreng van de KNAW bij beleidsontwikkelingen op nationaal niveau.