Interview

‘Mijn ambitie is om op te klimmen richting hoogleraar om zo een belangrijke bijdrage aan de wetenschap en maatschappij te kunnen blijven leveren.’

18 januari 2021

Op 15 februari 2021 wordt de KNAW Early Career Award uitgereikt aan twaalf jonge onderzoekers. Twee van deze prijswinnaars zijn Shari Boodts en Ylona van Dinther. Shari Boodts doet onderzoek naar preken van kerkvaders van de Late Oudheid tot de Middeleeuwen. Door het werk van Ylona van Dinther weten we meer over aardbevingen en tsunami’s. Wat is het belang van hun onderzoek? En hoe zijn zij hierin terechtgekomen?

Shari: Mijn onderzoek bij Radboud Universiteit kan omschreven worden als 'tekstarcheologie'. Ik bestudeer hoe en waarom teksten veranderen. Waarom waren bepaalde teksten populair en hoe speelt de autoriteit van de auteur in dit proces mee? Dit alles specifiek voor de Late Oudheid en Middeleeuwen, toen teksten met de hand gekopieerd werden en elke kopiist naar hartenlust kon selecteren en aanpassen. Dit lijkt heel tijdsgebonden, maar in feite leven we vandaag ook in een wereld waarin het moeilijk is fake nieuws van echt te onderscheiden en te bepalen waarom een tekst viraal gaat en wat de motivaties zijn van de mediator die ons content voorschotelt. 

Ik ben zelf als doctoraatsstudent begonnen met het maken van kritische tekstuitgaves van preken van Sint Augustinus. Het doel hierbij is de oorspronkelijke tekst uit de Oudheid zo goed mogelijk reconstrueren en al het Middeleeuwse 'ruis' wegfilteren. De reconstructie van het origineel doet echter onvoldoende recht aan al die Middeleeuwse mediatoren, die onze lectuur vandaag nog steeds kleuren. Uiteindelijk vond ik de reis zelf die een tekst aflegt, interessanter dan het beginpunt.

Ylona: Mijn onderzoek is erop gericht om beter te begrijpen en kwantificeren waar, wanneer en hoe aardbevingen en langzamere verplaatsingen plaatsvinden. Meer dan 4 miljard mensen wonen dichtbij grote breuksystemen, die grote aardbevingen en eveneens tsunami’s kunnen veroorzaken. Deze natuurrampen bedreigen dus potentieel veel mensenlevens en kunnen onze samenleving en economie eveneens zeer schaden. Daarnaast is dit onderzoek, die ik bij de Universiteit Utrecht verricht, belangrijk om de ondergrond op een veilige manier te kunnen benutten om de transitie naar groene energie en een duurzame samenleving te bewerkstelligen.

De unieke inval waardoor ik beter begrip creëer, is door tegelijkertijd de tektonische processen, die de spanning en randvoorwaarden voor aardbevingen creëren, en de aardbevingen zelf te simuleren. Ik heb dit zelf bedacht als MSc student, toen ik door docenten in de kamer van de Utrechtse Geologen Vereniging herhaaldelijk uitgedaagd werd welk wetenschappelijk vraagstuk ik ging oplossen. Na een passende MSc scriptie aan de Universiteit Roma Tre (Italië), werd ik uitgenodigd een voorstel te schrijven voor mijn PhD aan de ETH Zürich (Zwitserland). Na meer dan twee jaar werken aan zaken die velen niet voor mogelijk hielden, slaagde ik er uiteindelijk in om deze te realiseren. Nu ben ik na tien jaar weer terug in Utrecht en ben ik zeer vereerd om deze prijs hiervoor te mogen ontvangen.

Waar ga je het prijzengeld aan besteden?

Ylona: Ik denk dat ik het prijzengeld ga gebruiken voor verschillende doeleinden. Deels aan het faciliteren van mijn onderzoek door bijvoorbeeld de aanschaf van grote computers om berekeningen op te maken, en deels als reisbudget voor conferenties en voor het bezoeken van collega’s met wie ik samenwerk. Ook wil ik het gebruiken om de publicatie van het werk van (MSc) studenten te faciliteren. 

Shari: Als onderdeel van mijn huidige onderzoeksprojecten ben ik een database aan het bouwen van middeleeuwse manuscripten die laatantieke prekencollecties bevatten. Deze database heeft veel potentieel, maar zoals te verwachten was, is er te weinig tijd om alle interessante data in te voeren. Ook het voortbestaan en de toegankelijkheid van de zoekinterface na afloop van de projecten blijft een heikel punt. Ik zou het prijzengeld daarom graag inzetten om de database beter en duurzamer te maken, maar denk nog even na over waar het geldbedrag het meeste effect kan hebben.

Waar zien jullie jezelf over tien jaar? 

Shari: Ik heb het gevoel dat ik met het onderzoek dat ik de afgelopen twee jaar aan het doen ben, de niche gevonden heb waarin ik wil blijven werken: op de grens tussen Oudheid en Middeleeuwen, traditionele filologie en cutting-edge Digital Humanities. De steeds groeiende rijkdom aan gedigitaliseerde manuscripten en bijbehorende metadata biedt talloze mogelijkheden voor historisch onderzoek. We kunnen nieuwe, grote vragen gaan stellen, maar er is nog heel wat werk om al dit materiaal te integreren en tools te ontwikkelen om het te analyseren. Ik wil hier heel graag aan meebouwen. Als we de dynamiek  en animo die er nu is, levend kunnen houden, dan zal de studie van middeleeuwse manuscripten over tien jaar ongetwijfeld heel interessante inzichten opleveren. 

Ylona: Ik ben inmiddels beland daar waar ik wil zijn: in Utrecht met geweldige collega’s op de relevante, aangrenzende disciplines en tegelijkertijd dichtbij familie en vrienden. Mijn ambitie is om in de komende jaren op te klimmen richting hoogleraar om zo een belangrijke bijdrage aan de wetenschap en (Nederlandse) maatschappij te kunnen blijven leveren. Als moeder van twee kleine kinderen merkte ik de laatste vier jaar dat het zeer uitdagend is om hen altijd die veilige, rustige en liefdevolle omgeving te geven, die zij nodig hebben om op te groeien tot zelfverzekerde personen. Aangezien dit ook heel belangrijk voor mij is, hoop ik - en zie ik het als mijn uitdaging - om op een fijne manier beide doelen te verwezenlijken. 

KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, verdeeld over de vier KNAW-domeinen. De KNAW Early Career Award omvat een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds, en een kunstwerk.