Persbericht NIDI-KNAW

Minderheid werkgevers vindt buitenlandse studie belangrijk

16 januari 2017

Minder dan 10% van de werkgevers in Nederland let op studie-ervaring in het buitenland. Buitenlandse stages tellen voor 17,4% van de werkgevers hier mee. In Nederland zijn de cijfers lager dan in de meeste andere landen. Dit blijkt uit een analyse van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI - een instituut van de KNAW), waarin 31 landen zijn onderzocht.

Vragenlijst

De studie (in Geoforum) is gebaseerd op de Flash Eurobarometer 304, een vragenlijst die is voorgelegd aan personeelsfunctionarissen van 7036 bedrijven met meer dan 50 werknemers in alle EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Turkije. Buitenlandse studies en stages worden vooral gewaardeerd door werkgevers in Zuid-Europa, Oostenrijk, Finland, Letland, Luxemburg en Turkije.

Resultaten

  • Buitenlandse werkervaring telt slechts bij een minderheid van werkgevers mee.
  • Hoger onderwijsinstellingen en de Europese Commissie zouden de voordelen van buitenlandse ervaring beter aan werkgevers duidelijk moeten maken.
  • Studenten moeten beter worden geïnformeerd over hoe ze hun buitenlandse ervaring bij een sollicitatie kunnen gebruiken. Werkgevers geven namelijk vaak wel aan geïnteresseerd te zijn in specifieke vaardigheden die het resultaat kunnen zijn van een buitenlands verblijf.

Over het NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de KNAW en gevestigd in het centrum van Den Haag. Het instituut heeft circa 50 medewerkers van wie het merendeel werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van bevolkingsvraagstukken.