Nationale Wetenschapsagenda: conferenties op 16, 17 en 18 juni

29 mei 2015

In de Fokker Terminal in Den Haag vinden op 16, 17 en 18 juni conferenties plaats, als volgende stap op weg naar de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens de conferenties bepalen de deelnemers welke vragen en thema’s relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science for Science), voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Science for Society) en voor het benutten van economische kansen (Science for Competitiveness).

Deelnemen?

Wilt u een van deze conferenties bijwonen? Meld u dan aan op de website van de Nationale Wetenschapsagenda. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; deelname is daarom pas definitief als u de bevestiging heeft ontvangen.Meer informatie over de conferenties vindt u op site van de Wetenschapsagenda

Vragen aan de wetenschap

Vertrekpunt voor de conferenties vormen de meer dan 10.000 vragen aan de wetenschap die in april zijn ingezameld en in mei door wetenschappelijke jury’s zijn gebundeld en beoordeeld.

Voor wie? 

Aanwezig zullen onder andere zijn: wetenschappers, vragenstellers, studenten, geïnteresseerden, partners van de kenniscoalitie, en mensen uit politiek, (semi)overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.  

Door wie? 

De conferenties worden georganiseerd door KNAW, MKB-Nederland, NFU, NWO, Rathenau Instituut, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, VSNU, en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).