Persbericht NIDI-KNAW

Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser

7 juli 2020

Nederland wordt de komende dertig jaar drukker, grijzer en diverser, blijkt uit het rapport Bevolking 2050 in beeld dat is opgesteld door het NIDI en het CBS. In het rapport wordt aan de hand van zeven bevolkingsvarianten verkend hoe de bevolking er in 2050 uit kan zien.

In alle bevolkingsvarianten neemt het aandeel ouderen toe, stijgt het aantal mensen met een migratieachtergrond en groeit het aantal huishoudens procentueel sterker dan de bevolking. Maar de omvang van deze veranderingen is onzeker.

Hoe de bevolking er in 2050 uit ziet hangt af van de ontwikkeling van de migratie, geboorte en sterfte in de komende dertig jaar. Om met de onzekerheid daarover rekening te houden zijn zeven bevolkingsvarianten doorgerekend.

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het NIDI-KNAW.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het NIDI verricht wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en informeert beleidsmakers en samenleving over onderzoeksresultaten op het gebied van demografie. Door de concentratie van onderzoekers uit verschillende disciplines in één instituut is het NIDI een van de belangrijkste demografische onderzoekscentra van Europa.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI - KNAW) is gevestigd in Den Haag (Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag).

 

Logo NIDI