Nederlands Herseninstituut is nieuwe naam voor NIN-KNAW

10 januari 2013

Nederlands Herseninstituut. Dat is de nieuwe naam van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen van de KNAW. De nieuwe naam doet recht aan de kerntaak van het instituut, namelijk baanbrekend, fundamenteel onderzoek naar de werking van de hersenen. Meer inzicht in hersenprocessen kan leiden tot nieuwe behandelingsmethoden voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden.

Hoe onze hersenen werken, is één van de grootste wetenschappelijke vragen van dit moment.  Het internationaal toonaangevende onderzoek van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW kenmerkt zich door een sterke focus op fundamenteel onderzoek in combinatie met een multidisciplinaire aanpak. In de verschillende studies worden verbindingen gelegd tussen de anatomie van de hersenen, het gedrag van de mens en de interactie van de mens met zijn omgeving. Met de nieuwe naam Nederlands Herseninstituut wil het KNAW- instituut zich duidelijker positioneren, onder meer met het oog op het aantrekken van externe middelen voor onderzoek.

Het onderzoek van het Nederlands Herseninstituut richt zich op het doorgronden van processen tijdens bewustzijn en slaap (bewuste brein), het verwerken van wat we zien (visuele brein) en de mechanismen van leren en geheugen (het lerende brein). Ook de rol van hormonen, aangestuurd vanuit de hypothalamus, is onderwerp van studie (hormonale brein).  Daarnaast bestuderen onderzoekers welke hersenmechanismen het mogelijk maken goed met andere mensen samen te werken en de invloed van de omgeving op hersenfuncties (sociale brein).
Via een beter begrip van moleculaire hersenprocessen proberen onderzoekers aangrijpingspunten te vinden voor behandeling van neurologische en psychiatrische ziektebeelden (herstellende brein). Lees verder

Eén van de onderdelen van het Nederlands Herseninstituut is de Nederlandse Hersenbank. De Hersenbank verzamelt hersenweefsel van overleden donateurs die daar bij leven toestemming voor hebben gegeven voor wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. 

Het Nederlands Herseninstituut, een van de 17 onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), ontstond in 2005 uit een fusie van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut.
Het instituut is gevestigd in Amsterdam Zuidoost en telt 180 fte’s.