Nederlands onderzoek scoort goed in Europa

20 januari 2010

(Dit is een gezamenlijk persbericht van NWO, KNAW en de VSNU.) De European Research Council (ERC) heeft 'Advanced Grants' toegekend aan zestien onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse instellingen. Deze prestigieuze subsidie kan oplopen tot 3,5 miljoen euro per persoon.

Met deze score presteert Nederland opnieuw goed en staat op een vijfde plaats achter Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Als relatief klein onderzoeksland slaagt Nederland erin om deel uit te maken van de kopgroep. NWO, KNAW en de VSNU zijn tevreden met dit resultaat.

De ERC wil met de Advanced Grant excellent onderzoek van ervaren onderzoekers stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 3,5 miljoen euro voor de duur van vijf jaar. In totaal dienden 1584 onderzoekers een aanvraag in. 236 onderzoeksvoorstellen zijn nu reeds gehonoreerd. Het totaal beschikbare budget is 515 miljoen euro. De nu gepubliceerde lijst winnaars kan nog aangevuld worden met extra onderzoekers. Die toekenningen volgen later dit jaar. Vrijwel alle zestien onderzoekers ontvingen reeds eerder een grote subsidie van NWO. Onder hen zijn vier winnaars van een NWO-Spinozapremie.

ERC-toekenningen versterken Nederlandse kenniseconomie Nederland scoort goed in deze ronde. Het aantal ERC-onderzoekers verbonden aan Nederlandse instellingen is met deze subsidieronde opgelopen tot 81. Het leeuwendeel van het daarbij behorende budget wordt in Nederland besteed. Hiermee geeft de ERC-subsidie het Nederlandse onderzoek een stevige impuls.

De ERC, sinds 2007 onderdeel van het Kaderprogramma van de Europese Unie, richt zich op wetenschappelijke excellentie en het stimuleren van talent. Zij is onder meer verantwoordelijk voor subsidieverstrekking binnen het onderdeel Ideas van het Kaderprogramma. Ideas biedt financiering voor toponderzoekers die grensverleggend onderzoek willen verrichten. De ERC is verantwoordelijk voor de Europese Starting Grants en Advanced Grants. Tussen 2007-2013 gaat het om 7,5 miljard euro.

De lijst met 16 winnaars verbonden aan Nederlandse instellingen. De complete lijst met honoreringen.

Over NWO De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Over KNAW De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.

Over VSNU De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 52.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de VSNU dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

Meer informatie:
NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie: tel.: +31(0)70 344 07 13, voorlichting@nwo.
KNAW, afdeling Communicatie: tel.: +31(0)20 551 07 33, communicatie@bureau.knaw.nl
VSNU, afdeling Communicatie: Olivier Morot tel.: 06 43269755, morot@vsnu.nl