Nieuwsbericht Rathenau Instituut

Nederlandse aardappel-innovatie biedt wereldwijd kansen

21 januari 2020

Hybride aardappelveredeling kan bijdragen aan ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid, en biedt kansen voor de wereldmarkt. Om die kansen te benutten, is tijdige sturing noodzakelijk. Zo moeten de sector en overheid blijven innoveren en investeren in kennisontwikkeling. Het Rathenau Instituut publiceerde vandaag het rapport 'De aardappel heeft de toekomst' met drie scenario’s om de toekomst van de aardappelteelt te kunnen inschatten. 

Door hybride aardappelveredeling, een nieuwe veredelingsmethode van Nederlandse bodem, kunnen rassen sneller worden aangepast. Ook komen aardappelrassen als zaadjes beschikbaar, die makkelijker te bewaren en vervoeren zijn dan de huidige aardappelknollen. Deze innovatie biedt mogelijkheden voor een aardappelteelt die duurzamer is en tot hogere opbrengsten kan leiden in verschillende klimaatzones en omstandigheden. Mogelijk vormt de methode ook een alternatief voor het veel bediscussieerde genetisch modificeren van gewassen. 

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is gelieerd aan de KNAW.